Ogłoszenia

Ogłoszenie

 

Zastępstwa

ZASTĘPSTWA

data

PIĄTEK 23.02.2018

nieobecni

M. Szulc, P. Długosz-Krzyżanowska, M. Maciaszek – Zdunek,  

F. Dzieńdziara, W. Jasiński, J. Puk, M. Anioł, B. Szewczak - Świrska

zmiana org.

5,6,7 lekcja – klasa VII c – zajęcia warsztatowe – s. S1

4 lekcja – klasy I – III (ed. w.) i IV – spotkanie autorskie w auli – uczniowie uczestniczą pod opieką nauczycieli prowadzących daną lekcję

nr kolejny zastępstwa

lekcja

klasa

przedmiot

rodzaj zajęć

sala

odpowiedzialny

 

220

1

III d

ed. w.

ed. w.

09

A. Tomczuk

zo

221

3

III d

ed. w.

ed. w.

09

A. Tomczuk

zo

222

4

III d

ed. w.

ed. w.

09

A. Tomczuk

zo

223

1

IV c

j. polski

j. polski

107

J. Nowak

z

224

2

IV c

j. polski

j. polski

107

M. Rutyna

z

225

3

IV c

l. wych.

zaj. wych.

107

B. Ruszel

w

226

8

 

świetlica

świetlica

 

D. Musz

227

6

 

świetlica

świetlica

 

J. Filistyńska

zo

228

2

I a

j. ang.

ed. w.

05

A. Tomczuk

zo

229

3

III d

j. ang.

geografia

01

B. Kril

z

230

4

III a

j. ang.

geografia

01

B. Kril

z

231

5

II b

j. ang.I

j. ang.I

04

R. Klimek

zo

232

7

II d

j. ang.II

zwolnieni

 

A. Krawczyk

zw

233

1

II a

j. niem.

ed. w.

07

L. Dul

z

234

2

VI a

j. niem.I

j. niem. z gr. II

06

E. Boczek - Klich

łg

235

1

VII abc

w-f dz.

zwolnieni

 

A. Krawczyk

zw

236

2

IV ab

w-f dz.

zaj. ciche w bibliot.

b

R. Turbak

b

237

3

V bc

w-f dz.

zaj. świetlicowe

ś

D. Musz

ś

238

4

V a

w-f

j. polski

13

S. Pochodaj

z

239

1

II d

j. niem.I

zwolnieni

 

A. Krawczyk

zw

240

2

VI a

j. niem.I

j. niem.

06

E. Boczek - Klich

z

241

3

III c

j. niem.

zaj. ciche w bibliot.

b

B. Kowalska

b

242

4

III b

j. niem.

ed. w.

010

J. Zborowska

z

243

5

II a

j. niem.

j. niem.

06

E. Boczek - Klich

z

244

6

IV d

j. niem.

j. niem.

06

E. Boczek - Klich

z

245

7

III d

j. niem.

zwolnieni

 

A. Krawczyk

zw

Zastępstwa dyżurów

za: B. Szewczak- Świrska – J. Zborowska

       W. Jasiński – J. Filistyńska

         F. Dzieńdziara – B. Kril

         J. Puk – L. Dul

 

Zast.

147

Odpr.

1

Zm.org.

35

Ł. grup

9

Świet.

6

Bibliot.

21

Z.wych.

1

Zwol.

25

 

nowe zakładki

NOWE ZAKŁADKI

Uruchamiamy nowe zakładki: ZASTĘPSTWA oraz OGŁOSZENIA. Zachęcamy do korzystania z nich.

Zastępstwa (3)

ZASTĘPSTWA 

data

PIĄTEK 01.12.2017

nieobecni

M. Chodorska, D. Marek

zmiana org.

5-7 lekcja – klasa VII a – zajęcia warsztatowe – s. S1

nr kolejny zastępstwa

lekcja

klasa

przedmiot

rodzaj zajęć

sala

odpowiedzialny

 

1

4

III c

matematyka

j. polski

13

S. Pochodaj

z

2

6

II b

matematyka

j. polski

11

J. Kotwica

zo

3

2

IV a

w-f ch.

w-f z kl. IV b

 

M. Sudoł

łg

4

3

III b

w-f ch.

w-f z kl. III a

 

Z. Skwarek

łg

5

4

II d

w-f ch.

zaj. świetlicowe

ś

M. Szulc

ś

6

5

III cd

w-f ch.

zaj. wych.

15

R. Dziuba

zo

Zastępstwa dyżurów

za: D. Marek – I. Gumiela - Konarska   

 

Zast.

1

Odpr.

 

Zm.org.

2

Ł. grup

2

Świet.

1

Bibliot.

 

Z.wych.

 

Zwol.