Egzamin 2015

Egzamin gimnazjalny 2017

Harmonogram egzaminu

Przydatne linki


19 kwietnia 2017 r.

9.00. – historia, wiedza o społeczeństwie

11.00. – język polski

 

20 kwietnia 2017 r.

9.00. – przedmioty przyrodnicze

11.00. – matematyka

21 kwietnia 2017 r.

9.00. – język obcy na poziomie podstawowym

11.00. – język obcy na poziomie rozszerzonym

Arkusze egzaminacyjne

 

 

informator gimnazjalny do pobrania