Rada Rodziców

Rada Rodziców 2016/2017

 

 1. Urszula Bober - przewodnicząca
 2. Mirosława Bartelak - wiceprzewodnicząca
 3. Andrzej Drąg - wiceprzewodniczący
 4. Maja Stupiec - skarbnik
 5. Agnieszka Góral - sekretarz
 6. Marta Stupiec
 7. Edyta Kiełbowicz – Torba
 8. Monika Jadach
 9. Agata Ostrowska
 10. Elżbieta Nykiel- Wielogórska
 11. Joanna Fila
 12. Magdalena Momot