Kalendarz Szkolny na rok 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

2 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

10 - 12 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

2 maja 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

2 listopada 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

17 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

10 - 12 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć  dydaktycznych

2 maja 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.