Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego- 1 września 2016 r.
 2. Zebranie z rodzicami organizacyjne- 15 września 2016 r.
 3. Spotkanie z rodzicami   uczniów klas III  -   20 października 2016 r.
 4. Próbna klasyfikacja śródsemestralna- 2 grudnia 2016 r.
 5. Zebranie z rodzicami (Dzień otwartych drzwi)- 8 grudnia 2016 r.
 6. Zimowa przerwa świąteczna- 23 - 31 grudnia 2016 r.
 7. Klasyfikacja semestralna- 20   stycznia 2017 r.
 8. Zebranie z rodzicami (wywiadówki)- 26 stycznia 2017 r.
 9. Koniec I semestru   - 20   stycznia 2017 r.
 10. Ferie zimowe- 13 - 26 lutego 2017 r.
 11. Wiosenna przerwa świąteczna     - 13 – 18 kwietnia 2017 r.
 12. Próbna klasyfikacja śródsemestralna - 5 maja 2017 r.
 13. Zebranie z rodzicami (Dzień otwartych drzwi)-   11 maja 2017 r.
 14. Egzamin gimnazjalny -   19, 20, 21 kwietnia 2017 r.
 15. Zebranie z rodzicami uczniów klas VI      - 8 czerwca 2017 r.
 16. Klasyfikacja końcoworoczna-   12 czerwca 2017 r.
 17. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-    wychowawczych    - 23   czerwca 2017 r.
 18. Koniec roku szkolnego 2016/2017    - 31 sierpnia 2017 r.
 • Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 14 października, 31 października, 19, 20, 21 kwietnia (egzamin gimnazjalny), 2 maja, 16 czerwca.