Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja w szkole

Specjalność nauczycielska

1.

mgr Józef Rosa,                    

dyrektor szkoły

język polski,

język rosyjski

2.

mgr Alicja Krawczyk,

wicedyrektor

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

socjoterapia, wychowanie     do życia w rodzinie,

terapia pedagogiczna,

oligofrenopedagogika

3.

mgr Inga Cichewicz,            

pedagog szkolny

pedagogika opiekuńcza        i terapeutyczna,

socjoterapia,

terapia pedagogiczna,

terapia rodzin

4.

mgr Sylwia Pochodaj  wychowawca klasy II c  

5.

mgr Małgorzata Jakubowska

 

język polski

6.

mgr Jadwiga Nowak

wychowawca klasy I d

język polski

7.

mgr Bernadeta Kowalska

 

historia, wiedza                     o społeczeństwie z edukacja europejską, technika,

bibliotekoznawstwo

8

mgr Małgorzata Szymańska

 Wychowawca klasy IId

historia, wiedza                     o społeczeństwie z edukacją europejską

9.

mgr Beata Ostrycharz

 

historia, wiedza                       o społeczeństwie z edukacją europejską,

wychowanie do życia           w rodzinie

10.

mgr Anna Wujda

bibliotekarz

bibliotekoznawstwo,

język polski,

nauczanie początkowe

11.

mgr Beata Kalwarska

 wychowawca klasy I c

język niemiecki

12.

mgr Barbara Szewczak-Świrska

 

język niemiecki

13.

mgr Sylwia Marek

 

język angielski z historią

14.

mgr inż. Jerzy Wyskwar

 wychowawca klasy IIb

język angielski

15.

mgr Marzanna Chodorska

 Wychowawca klasy IIIc

matematyka

16.

mgr Joanna Czerniawska

wychowawca klasy I a

matematyka

17.

mgr Andrzej Filistyński

wychowawca klasy III b

matematyka

18

mgr inż. Mirosław Zborowski

wychowawca klasy II a

fizyka,                   matematyka z informatyką

19.

mgr inż. Krystyna Zając

 wychowawca klasy I b

chemia

20.

mgr Sylwia Puzio

 

geografia

21.

mgr Krzysztof Adamiec

opiekun zespołu wokalnego „Melizmat”

muzyka, plastyka

22.

mgr Arkadiusz Przybylski

Wychowawca klasy IIId

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, opiekun pracowni informatycznej /MC/

technika, informatyka

23.

mgr Ewa Caban

opiekun SU

wychowanie fizyczne

24.

mgr Alicja Gabrek

 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

25.

mgr Joanna Mudrak

wychowawca klasy IIIa,

wychowanie fizyczne, biologia

26.

mgr Zbigniew Skwarek

 

wychowanie fizyczne,

trener piłki nożnej

27.

mgr Dariusz Marek

 

wychowanie fizyczne,       trener lekkiej atletyki

28.

 

ks. Kamil Bulanda
 

religia

29.

ks. Artur Węgiel

 

religia