Nazwisko Imię

Funkcja w szkole

Specjalność nauczycielska

 

Troszczak – Krzywdzińska Urszula

Dyrektor szkoły

 
 

Rosa Józef

Wicedyrektor

Język polski

 

Krawczyk Alicja

Wicedyrektor

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia, oligofrenopedagogika, terapia dzieci i młodzieży

 

Boczek - Klich Ewa

Wychowawca klasy IIc gim

Język niemiecki

 

Caban Ewa 

opiekun SU

wychowanie fizyczne

 

Chodorska Marzanna

 

Matematyka

 

Cichewicz Inga

pedagog szkolny

pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna, socjoterapia,

terapia pedagogiczna, terapia rodzin

 

Cydzik Marta

Wychowawca klasy IIIc

Nauczanie zintegrowane

 

Czerniawska Joanna

Wychowawca klasy IIa gim

matematyka

 

Długosz - Krzyżanowska Patrycja

Wychowawca klasy IVc

Język polski

 

Dul Lidia

Wychowawca klasy IIa

Nauczanie zintegrowane

 

Dziuba Renata

 

muzyka

 

Filistyńska Joanna

 

matematyka

 

Filistyński Andrzej 

 

Matematyka, informatyka

 

Gabrek Alicja 

 

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 

Gadzińska Zofia

Wychowawca świetlicy

technika

 

Górska - Herdzik Beata

Wychowawca klasy Va

Matematyka, informatyka

 

Gumiela - Konarska Izabela

Wychowawca klasy VIc

przyroda, geografia, matematyka, informatyka, oligofenopedagogika

 

Izydorczyk Ewa

Wychowawca klasy IIIe

Nauczanie zintegrowane

 

Jakubowska Małgorzata

 

język polski

 

Jasiński Wojciech

 

Wychowanie fizyczne

 

Kalisz Magdalena

 

religia

 

Zborowska Jadwiga

Wychowawca klasy IIIb

Nauczanie zintegrowane

 

Kędzia Krystyna

Wychowawca klasy Ib

Nauczanie zintegrowane

 

Klimek Renata

 

Język angielski

 

Kotwica Janina

Wychowawca klasy VIb

Język polski, technika

 

Kowalska Bernardeta

 

historia, wiedza o społeczeństwie z edukacja europejską, technika,

bibliotekoznawstwo

 

Zborowski Mirosław 

Wychowawca klasy IIIa gim

fizyka,  matematyka z informatyką

 

Kril Beata

 

geografia

 

Kwiotek Krzysztof

 

Technika, informatyka

 

Maciaszek - Zdunek Monika

Wychowawca klasy IIId

Nauczanie zintegrowane

 

Maksymowicz Jadwiga

Wychowawca klasy Ic

Nauczanie zintegrowane

 

Marek Dariusz 

 

wychowanie fizyczne,  trener lekkiej atletyki

 

Marek Sylwia

 

język angielski z historią

 

Mazur Justyna

Wychowawca klasy IIa

Nauczanie zintegrowane

 

Nowak Jadwiga

Wychowawca klasy IId gim

język polski

 

Ostrycharz Beata

Wychowawca klasy VIIa

historia, wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską, wychowanie do życia w rodzinie

 

Parada Sylwia

Wychowawca klasy IVb

historia

 

Pochodaj Sylwia

Wychowawca klasy IIIc gim

Język polski

 

Przybylski Arkadiusz

Wychowawca klasy IIIb gim

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, opiekun pracowni informatycznej /MC/

technika, informatyka

 

Puk Jolanta

Wychowawca klasy VIIb

Język niemiecki

 

Puzio Sylwia

 

    geografia

 

Anioł Maria

 

Informatyka

Terapia pedagogiczna

 

Rowińska Magdalena

Nauczyciel wspomagający klasa IIa

Nauczanie zintegrowane

 

Ruszel Barbara

pedagog

 
 

Rutyna Monika

Wychowawca klasy VIIa

Język polski

 

Rygulska Urszula

logopeda

 
 

Skwarek Zbigniew 

 

wychowanie fizyczne,

trener piłki nożnej

 

Sobolewska Magdalena

   
 

Sporys s. Magdalena

 

religia

 

Sudoł Michał

Wychowawca klasy IVd

Wychowanie fizyczne

 

Szajwaj Renata

Wychowawca klasy IIb

Nauczanie zintegrowane

 

Szewczak - Świrska Barbara

 

język niemiecki

 

Szulc Monika

Wychowawca świetlicy

 
 

Szymańska Małgorzata

Wychowawca klasy IIId gim

historia, wiedza o społeczeństwie z edukacją europejską

 

Świder Joanna

Wychowawca klasy IVa

Przyroda, biologia, geografia, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

 

Tomczuk Alina

Nauczyciel wspomagający w klasie IIIe

Nauczanie zintegrowane

 

Adamiec Krzysztof

 

muzyka, plastyka

 

Turbak Renata

 

bibliotekarstwo

 

Węgiel ks. Artur

 

religia

 

Dagmara Musz

Wychowawca świetlicy

 
 

Mudrak Joanna

 

wychowanie fizyczne, biologia

 

Wyskwar Jerzy

 

język angielski

 

Zabawa Ewelina

Wychowawca klasy Ia

Nauczanie zintegrowane

 

 Zając Agnieszka

Wychowawca klasy Vb

matematyka

 

Zając Krystyna 

Wychowawca klasy IIb gim

chemia

 

Filip Dzieńdziara

 

Język angielski