historia

Historia i tradycje

Gimnazjum imienia Adama Mickiewicza

 w Nowogrodźcu

 

 

1 września 1999 r. – powstanie Gimnazjum

Od tego dnia w budynku należącym do dawnej Szkoły Podstawowej, swą siedzibę będą miały dwie szkoły. Naukę w nowo powołanym Gimnazjum rozpoczęło 173 uczniów, których kształcić będzie 19 nauczycieli.

24 września 1999 r. – początek współpracy polsko – niemieckiej.

Od tego momentu aż po dzień dzisiejszy trwa współpraca pomiędzy Gimnazjum w Nowogrodźcu a partnerską szkołą w Grossdubrau. Wzajemne odwiedziny, przyjaźnie, listy to coś co nas łączy z naszymi przyjaciółmi zza zachodniej granicy.

18 października 1999 r. – ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnej czyli pierwsze wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

1 września 2000 r. – w naszej szkole będzie się już uczyć 13 zespołów klasowych. Mamy też 9 nowych nauczycieli.

5 października 2000 r. – pierwszy w historii szkoły Dzień Gimnazjalisty – czyli

przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Każdego roku, pierwszoklasiści biorąc udział w wesołych zabawach i konkursach udowadniają, że zasługują na miano gimnazjalisty.

11 listopada 2000 r. – rozpoczęliśmy coroczną tradycję uczczenia Święta Niepodległości uroczystym apelem.

22 grudnia 2000 r. – od tego dnia, każdego roku w naszym Gimnazjum, z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania, wystawiane są jasełka, śpiewane kolędy.

7 stycznia 2001 r. – uczniowie gimnazjum po raz pierwszy „zagrali” w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i ich udział w tym przedsięwzięciu trwa do dziś.

21 – 25 maja 2001 r. – pierwsze z organizowanych także w kolejnych latach Dni Matematyki. W naszym Gimnazjum co roku uczniowie mogą też wziąć udział w konkursach i zabawach w ramach dni języków obcych, przedmiotów humanistycznych czy dni sportu.

20 czerwca 2001 r.– po raz pierwszy ukazała się „Niekiepska gazetka”. Do dnia dzisiejszego raz w miesiącu możemy przeczytać o tym, co ważnego dzieje się w naszej szkole.

19 – 21 grudnia 2001 r. – szkolne koło PCK rozpoczęło swą cykliczną działalność – akcję pomocy rodzinom potrzebującym.

26 marca 2002 r. – ważna data – w tym dniu, w głosowaniu całej społeczności szkolnej wybraliśmy patrona naszego gimnazjum. Najwięcej głosów uzyskał wieszcz narodowy Adam Mickiewicz.

8 – 9 maj 2003 r. – pierwszy w historii naszej szkoły egzamin gimnazjalny trzecioklasistów.

Wakacje 2003 r. – ekipy budowlane rozpoczęły prace remontowe w budynku Gimnazjum.

1 września 2003 r. –  zakończenie remontu szkoły, lekcje w czystych i jasnych salach to prawie przyjemność.

10 października 2003 r. – nasze Gimnazjum otrzymuje zaszczytne miano „Szkoły z klasą” nadane przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiegoi Centrum Edukacji Obywatelskiej.

27 listopada 2003 r. – nadanie szkole imienia wielkiego poety Adama Mickiewicza. Od tego dnia Gimnazjum posiada także piękny sztandar.

Dla upamiętnienia tych ważnych wydarzeń  - świętem całej społeczności szkolnej jest uroczyście obchodzony Dzień Patrona.

15 kwietnia 2004 r. – udział delegacji w Dolnośląskiej Konferencji Praw Dziecka „Nie ma dzieci są ludzie”

21 maja 2005 r. – Pierwszy Wiosenny Piknik Edukacyjny, czyli powitanie wiosny na wesoło i prezentacja szkół ponadgimnazjalnych.

2 kwietnia 2005r. – Polska, świat i uczniowie naszego Gimnazjum żegnają Ojca Świętego Jana Pawła II.

24 maja 2005 r. – Dzień Patrona i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

6 czerwca 2005 r. – wychowawcy po raz pierwszy otrzymują przyznawane przez uczniów „Szkolne Ordery Uśmiechu”

październik 2005 r. – długo oczekiwane rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.

8 maja 2006 r. – spotkanie młodzieży z biskupem Diecezji Legnickiej.

Oto krótka historia, którą tworzą uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu.

 

31 maja 2006r.- obchody Dnia Patrona Szkoły.

10 listopada 2006r.-tradycyjne, coroczne obchody Święta Niepodległości.

11 listopada 2006r.- zespół  AMI  zdobywa Nagrodę Grand Prix w PrzeglądziePieśni Patriotycznej w Żarowie , a opiekunka zespołu  p. Antonina Zakrzewska otrzymuje Nagrodę dla Najlepszego Chórmistrza .

26 kwietnia 2007r.- zespół AMI zostaje laureatem I Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Historycznej we Wrocławiu .

7-15 maja 2007r.- coroczne Dni Nauk  Ścisłych, tradycyjnie poprzedzone Tygodniem Humanisty i Języków Obcych , obfitujące w liczne wystawy, warsztaty i konkursy.

11 pażdziernika  2007r.- bardzo uroczyste, oficjalne i z niecierpliwością oczekiwane Otwarcie Hali Sportowej przy naszym Gimnazjum.

9 listopada 2007r.-uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.

3-7 marca 2008r.- kontynuujemy Dni Nauk Ścisłych , Humanistycznych i Języków Obcych.

7 listopada 2008r.- uroczyste obchody 90-tej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

3 marca 2009r.- społeczność naszego Gimnazjum  z inicjatywy p. Alicji Krawczyk organizuje po raz pierwszy Koncert Charytatywny ,,POMAGAMY ARKOWI”, w czasie którego zbieraliśmy środki na zakup protez dla naszego niepełnosprawnego fizycznie ucznia Arkadiusza Kukawskiego . Uruchomiona została współpraca z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ,,POMÓŻ I TY” z siedzibą w Gdyni. Akcję wsparły telewizje: TVP Wrocław i Telewizja Łużyce.

14 kwietnia 2009r.- ważna data- to już 10 LAT NASZEGO GIMNAZJUM -wielkie święto z okazji 10-lecia połączone z uroczystymi obchodami Dnia Patrona.

7 maja 2009r.-  uroczyste otwarcie boiska sportowego ,,ORLIK 2012”.

10 listopada 2009r.-Dzień Niepodległości w naszym Gimnazjum.

19 listopada 2009r.- po raz pierwszy w naszej szkole odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy z Panem Burmistrzem Robertem Relichem .

27 września 2009r.- kontynuujemy polsko-niemiecką wymianę. Na Mazurach odbyło się tygodniowe seminarium , w którym uczestniczyło siedemnastu uczniów naszego Gimnazjum  i niemiecka grupa uczniów ze szkoły partnerskiej RGS Friedrich v. Bodelschwingh w Puderbach.

24 stycznia 2010r.- kontynuujemy  AKCJĘ  CHARYTATYWNĄ ,,POMAGAMY ARKOWI” , którą wsparły fundacja Leszka Czarneckiego LCHEART Wrocław, fundacja  KGHM Lubiń Polska  Miedż SA i Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i  Niepełnosprawnych ,,POMÓŻ I TY” oraz  ,,PODARUJ UŚMIECH” z siedzibą w Gdyni ,a także telewizje: TVP Wrocław i Telewizja Łużyce .

23 lutego 2010r.- dzień ,w którym spełniło się wielkie marzenie Arka Kukawskiego

- wszedł do szkoły na nowych protezach. Rodzice i chłopiec dziękują wszystkim ludziom dobrej woli , a zwłaszcza pani Alicji Krawczyk, fundacjom: ,,POMÓŻ i TY”, ,,PODARUJ  UŚMIECH”, KGHM Lubin Polska  Miedż SA oraz fundacji Leszka Czarneckiego LCHERT Wrocław .

8 listopada 2010r. – zacieśniamy współpracę ze szkołą partnerską. Osiemnastu uczniów z naszego Gimnazjum pod opieką p. E. Boczek-Klich i B. Kalwarskiej wyjechało do Puderbach w Niemczech w ramach projektu współpracy szkół partnerskich .

10 listopada 2010r.- uroczysty apel z okazji Dnia Niepodległości.

8 grudnia 2010r.- nasze Gimnazjum bierze udział w Dolnośląskim Programie Stypendialnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Stypendia z Urzędu  Marszałkowskiego otrzymało troje uzdolnionych uczniów naszego Gimnazjum: Daniel Wołoszyn II a , Edyta Wołoszyn I d , i Sylwia Proć I a .

10 grudnia 2010r.- piszemy listy w obronie osób niesłusznie uwięzionych i torturowanych . Siedemdziesięciu naszych gimnazjalistów wzięło udział w ogólnopolskiej akcji  ,,Maraton pisania listów” . Przedsięwzięcie odbyło się we współpracy z Amnesty International.

2010r.- przez cały rok uczniowie naszego Gimnazjum uczestniczyli w projekcie pod hasłem ,,Las zrównoważony – edukacja leśna społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju” realizowanym przez Południowo -Zachodnie Forum Samorządu  Terytorialnego ,,Pogranicze” w Lubaniu, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Oddział MiPBP w Lubaniu i Nadleśnictwo Świeradów – Zdrój przy wsparciu udzielonym  przez Islandię, Lichtenschtein i  Norwegię . W projekcie wzięło udziął 30 uczniów z klas II a i II e pod opieką  p. B. Kril i p. M. Jakubowskiej .

8 stycznia 2011r. – NOWOROCZNA GALA PIŁKARSKA w naszym Gimnazjum z udziałem piłkarzy Zagłębia Lubin, trenera p. Rafała Ulatowskiego, piłkarek KSAZS Wrocław i gwiazd estrady zespołu Semptuastic . Uroczystości patronował  Burmistrz Miasta i Gminy Nowogrodziec Pan Robert Relich. Realizacją zadania zajęli się nasi nauczyciele p. D. Wojtowicz, Z. Skwarek i J. Wyskwar.