Ogłaszamy zapisy do Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

na rok szkolny 2019/2020

dla dzieci spoza obwodu

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu ogłasza zapisy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do KLASY I na rok szkolny 2019/2020

  1. Zapisy dzieci do klasy pierwszej odbywają się w terminie
  2. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7-letnie urodzone w 2012 r.
  3. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć na wniosek rodziców również dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, jeżeli w roku szkolnym 2018/2019 realizowały roczne przygotowanie przedszkolne lub wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej (posiadają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego).

od dnia 18 marca 2019 r.  do dnia 22 marca 2019 r. do godziny 14:00

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 15.00 na podstawie dowodu osobistego rodziców.                                                                                                                                          

Przy składaniu zgłoszenia należy mieć przy sobie akt urodzenia dziecka – do wglądu.

W celu zapisania dziecka należy wypełnić zgłoszenie kandydata do I klasy.

Zgłoszenie pobiera się bezpośrednio z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły: http://bip.superszkolna.pl/site/spnowogrodziec  

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować telefonicznie (75 7316371), pocztą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ) lub pytać osobiście w sekretariacie szkoły.