den1Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili życie we współczesnej szkole. Podczas występu podkreślili wdzięczność dla wszystkich nauczycieli za ich codzienną pracę          

i trud wkładany w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Wyrazem tej wdzięczności był bukiet kwiatów złożony na ręce pani dyrektor, która podziękowała nauczycielom i uczniom za przygotowanie uroczystości.

Na koniec słychać było brawa, którymi uczniowie pożegnali zaproszonych gości,  zaś w oddali widniały słowa:

„ Nauczyciel widzi więcej

niż tylko twarze dzieci

-on stara się zobaczyć ich dusze „

/B. Cage/

                                                                                                       oprac. A. Zając