26905719 176966576369260 988195585 oZadania wykonane przez uczniów oceniała specjalna komisja pod przewodnictwem p. dyrektor Urszuli Krzywdzińskiej. Komisja stwierdziła, że pierwszaki zdały swój pierwszy egzamin, po czym nastąpił moment uroczystego ślubowania. Po ślubowaniu pani dyrektor pasowała wszystkich na pełnoprawnych uczniów. Następnie złożyła uczniom życzenia, wręczyła akty pasowania oraz legitymacje szkolne i upominki.

Uroczystość zakończyła się podziękowaniem pierwszaków dla rodziców.

Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć uczniowie udali się do klas. Tu czekał na nich poczęstunek

i prezenty przygotowane przez rodziców.

Uroczystość Ślubowania przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: pp. Ewelina Zabawa, Jadwiga Maksymowicz i Krystyna Kędzia przy współpracy z rodzicami.

K. Kędzia