l1

Pan Dawid jako wciąż trenujący lekkoatleta i początkujący rugbysta, student III roku Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze o kierunku wychowanie fizyczne przybył do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, aby realizować praktykę pod opieką pana Dariusza Marka nauczyciela wychowania fizycznego. Na prośbę nauczycielki realizującej program Sprawny Dolnoślązaczek i Mały Mistrz – pani Jadwigi Zborowskiej przeprowadził lekcje gimnastyczne. Mimo młodego wieku nasz Mistrz ma doświadczenie w pracy z dziećmi z różnych środowisk, szczególnie z rodzin najuboższych i niedostosowanych społecznie, ponieważ pracuje podczas wakacji na obozach sportowych i koloniach finansowanych i kontrolowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W wyniku lekcji z Mistrzem i innych realizowanych w ramach programu w miesiącu grudniu uczniowie klas pierwszych i drugich zdobyli sprawność gimnastyka.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Dawidowi Kopale za przeprowadzone zajęcia i życzymy dalszych sukcesów sportowych i osobistych.

 

 

 

Artykuł na stronie: https://sprawnydolnoslazaczek.lo3.wroc.pl/articles/77/

l3  l4