piknik2Uczniowie z wystąpień  i w bezpośredniej rozmowie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych mogli pozyskać  informacje na temat:

  • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
  • wyposażenia warsztatów i pracowni przedmiotowych;
  • kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach;
  • zasad rekrutacji do klas pierwszych;
  • organizacji praktyk;
  • projektów unijnych, w realizacje których zaangażowane są szkoły;
  • zapewnienia zakwaterowania w internacie;
  • osiągnięć uczniów w każdej ze szkół;
  • organizacji zajęć dodatkowych i pozaszkolnych;
  • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Goście, przedstawiciele uczniów, nauczycieli i dyrekcji zaproszonych szkół  mogli w trakcie przerw spotkać się w przygotowanej na tę okoliczność kawiarence. Wszyscy chwalili poziom jej organizacji, schludność i klimat, podkreślali dbałość o porządek w szkole, gościnność. Doceniali ponadto możliwość wymiany dobrych doświadczeń przy nieoficjalnym stole.

piknik3Dziękujemy dyrekcjom, nauczycielom i uczniom szkół za udział w Pikniku, młodzieży za zaangażowanie i zainteresowanie, Radzie Rodziców za okazaną pomoc.

Uczniom życzymy, aby  Piknik Edukacyjny  przyczynił się do trafności ich wyborów poszczególnych etapów edukacyjnych i zawodowych .