Lp.

Nazwa szkoły

Godzina

                       1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Bolesławca

   8.00- 8.20

           2.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

z Bolesławca

   8.25- 8.45

           3.

Zespół Szkół Mechanicznych

z Bolesławca

 

   8.50 - 9.10

4.

Przedstawiciele strefy ekonomicznej

9.15 – 9.35

Przerwa dla uczniów   9.35 -10.00

  

     5.

Zespół Szkół Budowlanych

z Bolesławca

10.00-10.20

6.

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych

z Rakowic Wielkich

10.25-10.45

7.

II Liceum Ogólnokształcące z Bolesławca

10.50-11.10

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

z Lubania

11.15-11.35

9.

Zespół Szkół Elektronicznych

z Bolesławca

11.40 -12.00

                                                                          

opracował: Mirosław Zborowski